Bloemen Bestellen

Lees eerst deze voorwaarden en plaats dan uw bestelling.
  • Uw bestelling wordt onmiddellijk behandeld en de bloemen worden ten laatste één uur voor het begin van de plechtigheid geleverd.
  • Gezien de korte tijd tussen bestelling en levering kunt u uw bestelling niet annuleren.
  • Uitvaart Tavernier respecteert de privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens worden enkel door ons verwerkt en op geen enkele manier met derden gedeeld. Ze worden bewaard binnen onze interne IT-beveiliging en na ontvangst van uw betaling definitief verwijderd.
  • Al onze prijzen zijn inclusief kosten en BTW. Onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Alleen de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd in alle geschillen uitspraak te doen. Alle kosten van rechtsvervolging zijn ten laste van de nalatende.

Gelieve eerst uw goedkeuring te bevestigen