Persoonlijk - Verzorgd - Vertrouwd

Een onafhankelijk familiebedrijf, steeds voor u beschikbaar, ongeacht uw woonplaats.

 1. Wat te doen bij overlijden

  U kunt ons steeds telefonisch bereiken op 050 813848
  • Bij een overlijden in de huiskring:
   • Dient de huisarts of dokter van wacht ter plaatse te komen om het overlijden vast te stellen en de daarbij horende documenten op te maken. Deze zijn noodzakelijk voor de overbrenging van de overledene naar het funerarium.
   • Er mag steeds de nodige tijd genomen worden om ter plaatse, met de gewenste familieleden, een moment van afscheid te voorzien.
   • U kunt ons ten allen tijde inlichten over het overlijden. Op dit ogenblik kunnen we met u de overbrenging afspreken. Daarbij dient kleding te worden voorzien voor de opbaring, de documenten van de arts en de identiteitskaart.
   • Vervolgens maken we een afspraak voor de bespreking van de uitvaart. Daarbij wordt verzocht het huwelijksboekje, rijbewijs, invaliden-parkeerkaart te voorzien.
  • Bij een overlijden in het ziekenhuis of rusthuis:
   • Wordt een arts opgeroepen door de verpleegkundige.
   • U licht ons in over het overlijden zodat wij de nodige afspraken kunnen maken met het mortuarium van het ziekenhuis of rusthuis voor de overbrenging. Wij kunnen ook opgeroepen worden door de verpleegkundigen, indien u hen daarvoor op voorhand toestemming hebt gegeven.
   • Verder verloopt alles zoals bij een overlijden in de huiskring.
  • Belangrijk!!

   U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer.  Noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen.  Welke redenen ook worden aangewend.
   Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met correcte informatie kan bijstaan.
 2. Wilsbeschikking

  U kunt deze verklaring afleggen door dit formulier (link) in te dienen bij de bevolkingsdienst van uw woonplaats.
  Bezorg dit formulier aan uw gemeente om het te laten opnemen in het Centraal Register van de laatste wilsbeschikkingen. Niemand zal zich tegen deze verklaring kunnen verzetten. Bovendien kunnen deze wensen ook worden opgenomen in een brief aan een familielid, die wordt neergelegd bij de notaris. Het is te allen tijde mogelijk om uw wensen te veranderen.

  De laatste wilsbeschikking geeft aan voor welk soort uitvaart u kiest, een begrafenis of een crematie, maar bevat geen details over de manier waarop de plechtigheid dient te worden georganiseerd. Door dit alles vooraf te plannen met uw begrafenisondernemer kunt u uw nabestaanden heel wat zorgen besparen omdat net de kleine details heel waardevol kunnen zijn. Op die manier kunt u ook vooraf een prijsinschatting vragen en op basis daarvan het nodige bedrag voorzien voor uw uitvaart, teneinde uw nabestaanden hiermee niet te moeten belasten en hen zo ook van de nodige financiële middelen te voorzien.

  Uw uitvaartondernemer is het best op de hoogte om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.
  Belangrijk advies: sluit nooit een uitvaartverzekering af zonder overleg met een uitvaartondernemer. Ook voor alle wilsverklaringen inzake orgaandonatie, nalaten van uw lichaam aan de wetenschap, gezondheidszorg en levenseinde (euthanasie), kunt u voor de nodige documentatie bij uw uitvaartondernemer terecht.

 3. Kosten

  De kosten van een uitvaart zijn voor het grootste gedeelte afhankelijk van uw wensen en kunnen daardoor sterk verschillen. Een kostenindicatie vragen is steeds aangeraden.

 4. Dienstwagens

  Ons wagenpark is stijlvol samengesteld met functionele voertuigen van Mercedes type E en V-klasse.

  Voor de verplaatsingen naar de eredienst, het crematorium en de begraafplaats beschikken wij over twee identieke lijkwagens. Eén van onze voertuigen is dermate uitgerust om discreet en met de nodige eerbied een lichaam over te brengen van gelijk welke locatie van overlijden naar ons funerarium, zij het nu kortbij of over langere afstand.

  Ook de Politiediensten en het Openbaar Ministerie doen op ons beroep bij een overlijden op het openbaar domein. We kunnen de familie ook bijstaan met personenvervoer indien zij daar niet zelf in willen of kunnen voorzien.

 5. Nuttige links

Funerarium

Gistelsteenweg 329
8490 Jabbeke
Bezoekuren:
Maandag tot zaterdag
van 16:00 tot 19:00

De Oever

Gistelsteenweg 329
8490 Jabbeke
Ceremonieruimte
Alle info op afspraak.

Contact

7 dagen op 7
Tel: +32 (0)50 81 38 48
Contactformulier
RPR Brugge – BE 0425.622.043